FCL eller LCL – sådan får du den optimale søfragtløsning

Blog

Afhængig af type og mængde af gods, du skal have transporteret, vil der være fordele og ulemper for din virksomhed, afhængig af hvilken søfragtløsning, du benytter dig af

Blue Water tilbyder en bred vifte af services indenfor søfragt igennem vores eget globale netværk. Herunder er FCL og LCL blandt vores kerneydelser. Vi har et globalt netværk af kontorer og har kontakt til alle større rederier, derfor kan vi tilbyde at levere til hvilken som helst havn i verden. 

Afhængig af type og mængde af gods, du skal have transporteret, vil der være fordele og ulemper for din virksomhed, afhængig af hvilken søfragtløsning, du benytter dig af. I dette indlæg vil vi gøre dig klogere på søfragtløsningerne FCL og LCL for at give dig en bedre forståelse for hvilken løsning, der passer bedst til din virksomheds behov. 

Hvad er forskellen på FCL og LCL?

Hvad betyder FCL? FCL står for Full Container Load. Full Container Load omfatter søfragt med gods, som er stor nok til at fylde en 20’ eller 40’ skibscontainer. FCL-gods læsses oftest på ét sted og for det meste på afsenderens lager. FCL-forsendelser anvendes til forsendelser af store mængder gods.

Hvad betyder LCL? LCL står for Less than Container Load. LCL anvendes til mindre mængder gods, når afsenderen ikke selv har gods til at fylde en hel container. Her vil godset blive pakket i en container med varer fra andre virksomheder, så hele containerkapaciteten bliver anvendt. Her vil du blot betale for den del af containeren, som dit gods optager.

Fordele og ulemper ved FCL 

Fordele ved FCL? FCL-forsendelser har en hurtigere transittid end LCL-forsendelser. Det skyldes, at containeren kun indeholder gods fra én virksomhed. Dette giver ligeledes fordele, når containeren skal læsses med godset fra virksomheden, da dette kan gøres direkte fra virksomhedens eget lager, hvorfor du desuden kan have indflydelse på, hvordan godset læsses. Når skibet ankommer til destinationen, vil du desuden have godset hurtigt tilgængeligt. Ved FCL-transport opnår du desuden en høj sikkerhed, da containeren kun indeholder virksomhedens eget gods, hvilket vil minimere risikoen for skader. Hertil opnår du god kontrol over godset. 

Ulemper ved FCL En ulempe ved at anvende FCL-forsendelser er, at dette er en dyrere løsning. Da containeren udelukkende indeholder gods fra én virksomhed, er virksomheden også ene om at dække alle fragtomkostningerne, hvorfor løsningen kan være dyrere. En anden ulempe er, at det i højsæsonen / peak perioder, kan være sværere at booke en hel container i forhold til LCL.

Fordele og ulemper ved LCL

Fordele ved LCL  Ved LCL-transport betaler du kun for den del af containeren, som dit gods optager, hvilket vil sige, at løsningen er billigere, end hvis du på egen hånd skal betale en hel container – som ved FCL. Det er altså en fordel, at der er færre omkostninger forbundet med løsningen. Desuden er løsningen bedre, hvis din virksomhed ikke sender store mængder gods ad gangen. Her kan du benytte dig af containerløsningen uanset mængden af gods, mens du ikke behøver vente på at kunne fylde en hel container. Derudover er det i højsæsonen / peak perioder nemmere at booke en LCL-forsendelse end at booke en hel container.

Ulemper ved LCL En ulempe ved LCL-forsendelserne er, at transittiden er længere end ved FCL. Dette skyldes, at containeren netop indeholder gods fra forskellige virksomheder. Der er derfor en risiko for, at det andet gods skal hentes eller leveres i andre havne. Desuden kan det være en ulempe, at du ikke har kendskab til hvilken type gods containeren indeholder i forhold til kontrol af godset. Begge disse forhold kan netop medføre forsinkelser. Ved LCL-forsendelser har du derfor mindre kontrol over forsendelsen. 

Skal du vælge FCL eller LCL?

Valget af søfragtløsning er relativ simpel set i forhold til, at FCL og LCL bestemmes af godsets mængde. Godsets størrelse er den afgørende faktor i valget. Hvis dit gods ikke kan fylde en hel container, er din oplagte løsning transport med LCL – har du derimod store mængder gods og kan fylde containeren selv, vil det være den bedste løsning med FCL. Dette skal ligeledes overvejes i forhold til det økonomiske perspektiv. 

Hvornår skal du vælge FCL?

  • Hurtigere forsendelse: FCL-containeren indeholder kun dit gods, og forsendelsen/transittiden vil derfor være en hurtigere.

  • Omkostningseffektiv: Hvis du har nok gods til at kunne fylde en hel container, vil FCL være den mest omkostningseffektive/billigste løsning på sigt. 

Hvornår skal du vælge LCL?

  • Mindre mængde gods: Når du har mindre mængder gods, er denne fragtløsning optimal, da containerkapaciteten bliver udnyttet af flere virksomheder.

  • Fragtomkostninger fordeles: Da containeren fyldes med gods fra forskellige virksomheder, vil fragtomkostningerne fordeles, alt efter hvor meget godset fylder. Det kan derfor være billigere end at anvende FCL og ikke kunne fylde containeren. 

Containerspecifikationer

Containerstørrelsen og prisen for at sende en container kan variere alt efter typen af gods. På denne side kan du finde en oversigt over de forskellige containertyper, herunder størrelser og dimensioner. De fleste containere kan bruges på tværs af transportformer, f.eks. kan containere til søfragt også bruges til at transportere gods på landevejen.

  • Told: Det skal du være opmærksom på

  • Behandling af træemballage

    Ved at bruge træemballage, som er godkendt og behandlet efter de internationale standarder, mindskes risikoen for at bringe planteskadegørere videre