Agent for første anløb af Esbjerg Havns ny bulkterminal

Den ny terminal kan modtage større mængder bulkgods og giver mulighed for længere opbevaring

Norske MS “Tertnes” blev den 23. oktober det første skib til at losse ved Esbjerg Havns nyetablerede bulkterminal. Skibet ankom med 10.200 tons grus fra Jelsa i Norge, og Blue Water var agent for anløbet og forestod losningen.

MS “Tertnes”med en dødvægtstonnage på 11.546 er 129 meter langt, 20,5 meter bredt og er et moderne specialskib med egen lossearm, hvilket øger lossekapaciteten betydeligt i forhold til losning med en mobil grab.

Den nye bulkterminal skal bruges til laster af for eksempel sand, sten, grus og granit og består af fire rum med en samlet kapacitet på cirka 17.000 kubikmeter.

“Bulkterminalen var det perfekte sted til at losse gruset fra M/S “Tertnes”, da lasten bestod af fire forskellige fraktioner”, udtaler Søren Stougaard, skibsmægler hos Blue Water, som håber, at flere firmaer får øjnene op for Esbjerg Havn, der med den nye terminal kan tage imod større mængder bulk.

“Jeg håber og tror, at både eksisterende og nye kunder vil benytte sig af den nye terminal, så det kommer til at betyde en øget mængde i både import og eksport. Det tror jeg på, fordi man kan losse og laste større mængder, og fordi der er mulighed for, at godset kan opbevares i længere tid. Normalt skal man losse direkte på et kajområde, hvor godset hurtigt skal fjernes igen”, slutter Søren Stougaard.

Netop mere forretning var også ønsket fra Esbjerg Havn, da man etablerede bulkterminalen. “Vi har altid haft bulk på havnen, men nu udvider vi mulighederne ved at facilitere det på en struktureret måde med bulkterminalen. Vi er overbeviste om, at det også betyder mere forretning til havnen, og det var godt at se, at M/S “Tertnes” fik indviet bulkterminalen, og dermed tog første skridt i den retning”, siger Dennis Jul Pedersen, direktør på Esbjerg Havn.