Blue Water transporterer øgede mængder på Nordatlantterminalen

Den nye terminal på Aarhus Havn har været i drift i et år 

For et år siden startede Blue Water driften af en ny 6.000 m2 moderne godsterminal på Aarhus Havn, der håndterer import og eksport til den nordatlantiske region. Terminalen er strategisk placeret ved kajen med direkte adgang til rederier, der sejler til og fra Danmark, Grønland, Island og Færøerne. Efter et stabilt første år ser anden halvdel af 2023 ud til at betyde øgede transportmængder og kapaciteten på transitlageret - især eksporten fra Island vokser med forventninger om at tage endnu mere ind i 2024. 

Med det stigende antal forsendelser i regionen har terminalen oplevet en stigende efterspørgsel fra forskellige kunder. En af terminalens største kunder har anmodet om en ekstra volumen på ca. 100 procent fra begyndelsen af 2024. Også andre kunder har yderligere logistikønsker og større mængder gods.  

"Der er ingen tvivl om, at vi har gjort fremskridt, som vi ikke kunne have drømt om for et år siden. Med vores arbejde og udvidelse på terminalen har vi løbende udvidet vores aktiviteter og opbygget stærkere kompetencer til gavn for vores kunder, så vi fortsat er den førende aktør i forsyningskæden mellem Danmark og den nordatlantiske region," siger Ole B. Ulriksen, Director of North Atlantic Blue Water. 

Optimeret og velfungerende team  

Et vigtigt aspekt i håndteringen af disse krav er terminalens stærke fokus på optimering af processer. "Da vi startede for et år siden, havde vi en struktureret tilgang til at finde den bedste måde at opfylde terminalens behov på," fortæller Daniel Degn Damgaard Møller, leder af Nordatlantterminalen. Da travlhed i terminalen er sæsonbetonet, kræver det en balance i bemandingen i løbet af året. "At finde balancen mellem det rigtige antal medarbejdere og mængden af gods er den gyldne nøgle til en optimeret og velfungerende terminal," tilføjer Møller. 

En stor del af dette har drejet sig om at maksimere personalets ekspertise. "Vi har uddannet vores lagermedarbejdere til at være eksperter på nogle få områder fremfor at være generalister. Det betyder i grove træk, at halvdelen af vores medarbejdere fokuserer på at fylde containerne og den anden halvdel på at modtage gods," forklarer Møller. 

Effektiv registrering og tracking  

Terminalen er ved at blive fuldt udstyret med et scanningssystem, der gør effektiv registrering og sporing af gods mulig. Det giver kunderne overblik over deres gods via vores MyBWS-værktøj, der giver realtidsopdateringer om godsets aktuelle status. Denne strømlinede tilgang sparer ikke kun tid, men giver også kunderne større synlighed og kontrol over deres produkter i transit. 

Blue Water har i alt 40.000 m2 terminal til godshåndtering og 10.000 m2 lagerfaciliteter i Aarhus Havn og fungerer som en nøgleleverandør mellem Danmark og den nordatlantiske region blandt destinationer i hele verden.