ESG er en del af forretningsgrundlaget

Blue Waters bæredygtighedsrapport 2023 viser nye forpligtelser til ESG-rejsen

I bæredygtighedsrapporten 2023 kan du bl.a. læse mere om Blue Waters CO2-regnskab.

Ansvarlighed, der rækker ud over forretningen. Det er en af hjørnestenene i Blue Waters værdier og DNA. Dette er afspejlet i den nyligt offentliggjorte Sustainability Report 2023, der viser sidste års udvikling inden for miljø, sociale forhold og ledelse (ESG).

At tackle ESG-udfordringer kræver mere end ord; det kræver dybtgående implementering og håndgribelige resultater. Blue Waters arbejde med ESG-rapportering tilpasses de rapporteringsstandarder, der er fastsat af EU, og er blevet mere gennemsigtigt og af højere kvalitet indenfor de seneste år.

I løbet af 2023 har vi intensiveret vores arbejde med vigtige resultater og ambitioner, der former vores rejse mod en mere bæredygtig virksomhed. I driften har vi længe arbejdet med screening og integration af mere bæredygtige transport- og logistikløsninger og partnerskaber. Men forankringen af bredt baserede ESG-tiltag for langsigtede værdier er i gang. Vigtige milepæle i 2023 omfatter:

  • Tilslutning til FN's Global Compact
  • Implementering af CSRD-beredskab og CSRD-gapanalyse som forberedelse til lovkrav i 2025
  • Forpligtelse til Science Based Targets-initiativet med reduktion af CO2-udledning i 2030
  • Gennemførelse af risikoanalyse af top 100-leverandører

Rejsen er kun lige begyndt

"I 2023 forpligtede vi os bl.a. til Science Based Targets-initiativet, og gennem vores nye tilgang med dobbelt væsentlighedsanalyse fortsætter vi med at udvikle vores overordnede bæredygtighedsarbejde, så det understøtter de mest centrale aspekter for Blue Water. Vores interne forpligtelser, rammer og visioner er på plads, men vi har stadig meget at gøre, når det gælder om at levere på vores kort- og langsigtede mål", forklarer Søren N. Thomsen, CEO i Blue Water.

Hos Blue Water er der etableret et tværfunktionelt bæredygtighedsteam, som overvåger og rapporterer om ESG, koordinerer på tværs af forretningsenheder og foretager årlige dobbelte væsentlighedsvurderinger, herunder bred involvering af interessenter. Teamet arbejder under Blue Waters Extended Management Board og sikrer direkte rapportering og ansvarlighed til de højeste ledelsesniveauer.

I 2024 vil Blue Water styrke fokus på at udvikle transport- og logistikløsninger, der reducerer eller kompenserer for CO2-udledning, samt udvikle retningslinjer og ambitioner for diversitet og inklusion.