Global udvikling indenfor den vedvarende energisektor

Den vedvarende energisektor vokser med hastige skridt 

Gennem de sidste mange år har vi set en enorm global udvikling indenfor segmentet for vedvarende energi generelt, og ikke mindst indenfor vindsektoren. Udviklingen gælder både det politiske mandat og den geografiske spredning, men sandelig også teknologisk og volumenmæssigt.

”Vi synes, det er helt fantastisk at være en del af en branche, hvor “the sky is the limit”. Det vil sige intet er umuligt, kravet til segmentets leverandører er i konstant forandring, og markedet åbner hele tiden nye muligheder. Den største udfordring er, hvordan man følger med. Det kræver, at man konstant er oppe på
beatet og på forkant med den nyeste trend for at lykkes”, siger Brian Sørensen, Business Development Manager Wind, Blue Water Esbjerg.

Lokal ekspertise og global indsigt

Blue Water har gennem mange år været kendt i markedet for at løse transport af færdige komponenter, og for at stå for end2end-logistik som projektansvarlige. Men i virkeligheden har vi altid skabt værdi langt tidligere i projektfaserne - også som konsulenter, planlæggere og rådgivere - både omkring infrastruktur
og i projekteringsfasen.

Det er i takt med globaliseringen af særligt offshore vind, at vi gennem de senere år har oplevet en øget efterspørgsel efter netop denne servicetype. Her hjælper vores globale tilstedeværelse vores kunder, for det kræver lige dele lokal ekspertise og global indsigt at give den rigtige support, og det har Blue Water.

Jacob Kjærgaard, Regional Director Europe, Energy & Projects, Blue Water Esbjerg udtaler: ”Strategisk vælger mange konkurrenter at dvæle i deres kerneydelser, men vi vil gerne udvikle vores DNA og vores kompetencestreng, og derfor siger vi også ja, når mulighederne byder sig. Vi er specialister, men vi er specialister indenfor et bredt område. Vi synes, det er fantastisk givende, når vi kan være med til at planlægge fremtiden og sætte vores præg på fremtidens logistikløsninger lokalt og globalt.

Vores rolle er i en fantastisk udvikling, og måske vil man også se Blue Water være aktive i opgaver, som man for få år siden ikke havde forestillet sig. Men byder muligheden sig, og vil kunderne os gerne, så siger vi da ikke nej. Vi elsker innovation og udfordringer, det har altid været vores DNA”.