Kiilto optimerer bæredygtighed med Blue Water

Dobbeltstabling af gods optimerer transport og nedbringer CO2-aftryk

Kiilto, en af Nordens førende producenter af hygiejne- og rengøringsprodukter, har stort fokus på at begrænse CO2-udledningen både i egen produktion og fra transporter.

Med ugentlige transporter fra fabrikken i Assens til lageret i Oslo var der behov for at optimere udnyttelsen af pladsen i lastbilerne. En lastbil blev som regel lastet med maksimalt 33 paller, som fyldte hele bunden af lastbilen. Det var ikke muligt at laste paller ovenpå hinanden, hvilket efterlod lastrummet med uudnyttede kubikmeter og dermed plads til optimering.

Læs også: Klimapartnerskab reducerer op til 50 % CO2-udledning per kørsel

”Vi er som virksomhed forpligtede til at udvise ansvarlighed og bidrage til nedbringelse af belastningen på klimaet. Vi kigger løbende på muligheder for optimering i hele værdikæden, og vores transport har været et oplagt sted at optimere”, forklarer Henrik Dalsgaard Hansen, Supply Chain Manager Kiilto.

Bedre pladsudnyttelse nedbringer CO2-udledning med 50 %

”Vi tilbyder optimal udnyttelse af lastrummet ved brug af SpaceInvader-stativer, som gør det muligt at laste paller, der ellers ikke ville kunne stables dobbelt, ovenpå hinanden og derved udnytte lastrummets fulde rumfang. På den måde reduceres pladsbehovet til det halve eller gør det muligt at skære ned i antallet af transporter”, fortæller Per Jakobsen, Business Development Manager - Sustainable Solutions hos Blue Water.

Kiiltos CO2-aftryk fra vejtransport mellem de to lokaliteter bliver ved brug af dobbeltstabling med SpaceInvader stativer nedbragt med 50 %.

”Blue Water har en stor viden og forståelse for vores behov, de er proaktive og løsningsorienterede. Som leverandør har de handlet effektivt for at løse vores udfordring, og løsningen gavner både vores bundlinje og bæredygtige ambitioner”, siger Henrik Dalsgaard Hansen.

Om Kiilto

Kiilto er en af Nordens førende producenter af hygiejne- og rengøringsprodukter. I Danmark har firmaet Plum A/S produceret og markedsført Plum-produkter siden 1860. I 2019 blev firmaet en del af den finske, familieejede virksomhed Kiilto OY og skiftede navn til KiiltoClean A/S. I dag beskæftiger virksomheden knap 1000 medarbejdere i 11 europæiske lande.