Planlagt formandsskifte i Blue Water er nu på plads

Jørgen Wisborg overtager formandsposten

Fra venstre: Kurt Skov og Jørgen Wisborg

Tidligere på året indtrådte Jørgen Wisborg i Blue Waters bestyrelse med henblik på – efter en overtagelsesperiode – at overtage formandsposten fra grundlægger Kurt Skov. Det planlagte formandsskifte effektueres med virkning fra 1. november, hvorefter Kurt Skov fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen. 

”Siden sin indtræden i bestyrelsen har Jørgen Wisborg fået god og solid indsigt i og forståelse for Blue Waters forretning, organisation og værdier. Han bidrager til det positive samarbejde internt i bestyrelsen og i forhold til direktionen, og jeg ser frem til det videre samarbejde med Jørgen. Jeg ved, at han vil blive en værdifuld formand, der vil medvirke til en fortsat positiv strategisk udvikling af Blue Water i tæt samspil med den øvrige bestyrelse og direktionen”, siger Kurt Skov, der samtidig ser frem til sin nye roller som menigt medlem. 

”Alle i Blue Water kan være stolte af den position Blue Water har i dag. Jeg vil fortsat bidrage til udviklingen af firmaet, men vil overlade det til andre at være drivkræfterne i arbejdet”. 

Jørgen Wisborg er klar til den nye opgave, og han er i de seneste måneder blot blevet bekræftet i det gode match. 

”Jeg har fået en meget varm og positiv velkomst, og jeg har fået bekræftet, at kulturen, værdierne og ambitionerne er meget stærke hos alle i Blue Water. Som formand vil jeg have stor respekt for at fastholde og udvikle dette fundament, så vi kan fortsætte den profitable vækst baseret på vores stærke kundefokus,” siger Jørgen Wisborg. 

Der ændres også på næstformandsposten, hvor Anne Skov bliver næstformand sammen med Jørgen Meyer. Dermed ser den samlede bestyrelse for Blue Water således ud: Jørgen Wisborg (formand), Anne Skov (næstformand), Jørgen Meyer (næstformand), Kurt Skov, Niels Kaalund og Merete Søby. 

Blue Water Shipping er en global leverandør af alle former for logistikydelser indenfor moderne Supply Chain Management. Siden virksomheden blev grundlagt i 1972, har ambitionen været at give kunderne den bedste service og højeste kvalitet i branchen. I dag er Blue Water repræsenteret med mere end 2500 medarbejdere på over 80 kontorer i hele verden.