Forbehold i forbindelse med COVID-19

Her finder du Blue Waters generelle betingelser og et udvalg af gældende love inden for transport- og shippingindustrien

Covid-19 forbehold

Enhver angivet pris og/eller omkostning i tilbuddet og udførelsen af omfanget kan ændres på grund af coronavirus (COVID-19) eller anden sundhedsmæssig nødsituation. Blue Water Shipping er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af forpligtelser, hvis en sådan manglende eller forsinket opfyldelse skyldes coronavirus, en sundhedsmæssig nødsituation eller anden årsag udenfor Blue Water Shippings kontrol, herunder men ikke begrænset til restriktioner pålagt af regeringer, lokale myndigheder, relevante virksomheder eller andre enheder, infektion eller karantæne af personale eller underleverandørers eller agenters personale, eventuelle restriktioner, der påvirker transport eller logistik osv. Eventuelle lageromkostninger, som Blue Water Shipping måtte pådrage sig på grund af sådanne årsager, vil være for kundens regning.

Hvis Blue Water Shipping er eller vil blive forhindret i at opfylde nogen af sine forpligtelser på grund af sådanne årsager, skal Blue Water Shipping give meddelelse herom og specificere de forpligtelser, hvis opfyldelse er eller vil blive forsinket, ændret eller forhindret.