Betingelser for vejtransport

Her finder du Blue Waters generelle betingelser og et udvalg af gældende love inden for transport- og shippingindustrien

Find gældende betingelser for vejtransport

Få adgang til love og bestemmelser, hvor som helst og når som helst. De fleste kan downloades som PDF filer.

CMR-konventionen

Vejtransport reguleres på internationalt plan af CMR-konventionen af 19. maj 1956. Konventionen er udarbejdet i FN-regi under den økonomiske kommission for Europa (ECE) i Genéve.

Konventionen hedder på fransk Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route. Deraf navnet CMR-konventionen.

CMR-konventionen regulerer international transport af gods på vej. Alle vejtransporter, som starter, passerer eller slutter i lande, som har ratificeret konventionen, er underlagt CMR. Fragtaftaler bekræftes ofte gennem udstedelsen af et CMR-fragtbrev, hvorpå skal fremgå navn og adresse på modtager, afsender og fragtfører; en beskrivelse af godset; vægt og antal kolli etc.

CMR-konventionen


CMR-loven (gældende for Danmark)

Den danske CMR-lov af 10. marts 1965, med senere ændringer, bygger på CMR-konventionen fra 1956 og omhandler al grænseoverskridende vejtransport af gods imellem alle europæiske lande og visse lande i Nordafrika og Asien. Loven kan som udgangspunkt ikke fraviges.

National vejtransport er ikke omfattet af CMR-loven, men er underlagt færdselsloven og almindelige danske retsregler, medmindre NSAB (Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser) eller andet er aftalt.

CMR-lovens indhold svarer til konventionens tekster, men lovens §'er er ikke sammenfaldende med artikelnumrene i konventionen. Derfor vises til højre et link til en konverteringstabel.

CMR-loven