Betingelser for luftfragt

Her finder du Blue Waters generelle betingelser og et udvalg af gældende love inden for transport- og shippingindustrien

Find gældende betingelser for luftfragt

Få adgang til love og bestemmelser, hvor som helst og når som helst. De fleste kan downloades som PDF filer.

Lufttransport

International lufttransport af gods reguleres af Warszawa-konventionen fra 1929. Denne konvention, som er tiltrådt af 151 stater, er gennem årene suppleret med den såkaldte Guadalajara-konvention og nogle Montreal-protokoller, som samlet set kaldes Warszsawa-systemet.

Luftfartsloven (gældende for Danmark)

Den danske luftfartslov er udarbejdet på grundlag af Warszawa-konventionen af 12. oktober 1929 med efterfølgende protokoller og Montreal-konventionen fra 1999. Lovteksterne revideres løbende, men kombinationerne af nogle staters ratificering og andre staters manglende tiltrædelse medfører flere forskellige lovbekendtgørelser.

Vi har valgt at henvise til lovbekendtgørelse (LBK) nr. 959 af 12.09.2011, som omhandler indenrigsflyvning, flyvning mellem alle de vigtigste handels- og transportlande (Montreal-konventionen) samt mellem Danmark og lande, som ikke har tiltrådt den oprindelige Warszawa-konvention. Dette regelsæt dækker i langt de fleste tilfælde og vises til højre som et link.

Af særlig interesse for luftfragt henviser vi specielt til kapitlerne 9 og 10:

  • Kapitel 9: Befordring med luftfartøj § 90 - § 126a

  • Kapitel 10: Erstatning for skade § 127- § 130a

 Luftfartsloven