Betingelser for multimodal transport

Her finder du Blue Waters generelle betingelser og et udvalg af gældende love inden for transport- og shippingindustrien

Find gældende betingelser for multimodal transport

Få adgang til love og bestemmelser, hvor som helst og når som helst. De fleste kan downloades som PDF filer.

Lokale standardbetingelser

Blue Waters leverer serviceydelser i overensstemmelse med de lokale standardbetingelser, såsom ADSp (Tyksland), NSAB 2000 eller NSAB 2015 (Skandinavien), BIFA (UK) eller Fenex (Holland), afhængig af hvilket Blue Water-kontor der er din kontraktpart.

Kopi at de lokale betingelser kan altid rekvireres ved henvendelse til det respektive Blue Water-kontor.

Multimodale transporter og andre speditionsopgaver (gældende for Skandinavien)

NSAB 2000 og NSAB 2015 er et agreed document, der er udarbejdet i samarbejde med en række nordiske hovedorganisationer, som repræsenterer transportkøberne, og Nordisk Speditørforbund herunder Danske Speditører.

Som medlem af Danske Speditører udfører Blue Water i Skandinavien sine opgaver på baggrund af Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser - NSAB 2000 eller NSAB 2015.

NSAB har gennem snart et århundrede fungeret som det bagvedliggende regelsæt, der regulerer forholdene mellem transportkøber og speditør - speditørens ansvar, ordregiverens forpligtelser, ansvarsbegrænsning, reklamation og forældelse.

NSAB 2000 og NSAB 2015 er et supplement til de love og konventioner, som regulerer de enkelte transportformer såsom CMR-loven, søloven, luftfartsloven.

NSAB 2000 er netop blevet revideret, og efterfølgeren NSAB 2015 trådte i kraft pr. 1. januar 2016.

For aftaler indgået pr. 1. januar 2016 eller derefter vil NSAB 2015 finde anvendelse, i det tilfælde det er aftalt mellem parterne. Ellers er det NSAB 2000, som regulerer aftalen.