CO2-udledning fra forskellige transportformer

Blog

Sæt fokus på CO2-udledning, når du vælger transportløsning

Enhver virksomhed og forsyningskæde er forskellig. Måske har du brug for løsninger til import, eksport eller begge dele. Måske er du en handelsvirksomhed, der køber produkter eller tjenester fra andre virksomheder, måske har du en lokal produktion af forskellige produkter, eller måske har du produktion i et andet land. Uanset hvordan din forsyningskæde er organiseret, har du brug for den rigtige logistik- og transportløsning for at holde hjulene i gang.

CO2-udledning fra globale forsyningskæder påvirker vores klima negativt. Men du kan vælge mellem flere transportformer for at sænke CO2-udledningen fra din virksomheds forsyningskæde. 

De vigtigste faktorer, der påvirker valget af transportform, er som regel:

 • Hastighed
 • Omkostningseffektivitet
 • Rute/distance

Hvad er vigtigst for dig?

Hovedreglen er, at langsommere transportformer udleder mindre CO2 i vores atmosfære. Transport af større mængder over lange afstande foregår derfor mest miljøvenligt med søfragt eller jernbanetransport. Transport af mindre mængder over kortere afstande er mest miljøvenligt med vejtransport. En anden faktor er, at jo længere transittiden er, jo lavere er transportomkostningerne sædvanligvis. Så ved at vælge søfragt eller en anden transportform med længere transittid, reduceres CO2-udledningen og omkostningerne.
 
Det kræver dog, at din virksomhed er gearet til en langsommere forsyningskæde. Afhængigt af dit behov for regelmæssighed og kapacitet kan det indebære ændringer i planlægningen. Vi ser eksempler på virksomheder, der bruger dette fokus på miljø aktivt i deres branding eller markedsføring som en begrundelse for længere ventetider på produkter eller tjenester. 

Hvis din virksomhed er afhængig af de hurtigste leveringsmuligheder på markedet, er luftfragt til længere afstande eller kurertjenester til kortere afstande en mulighed. Disse løsninger ligger i den høje ende af prisskalaen og forårsager meget CO2-udledning i forhold til den mængde varer, der transporteres.

Udskiftning af fossile brændstoffer med grønnere alternativer

En vigtig opfindelse for transport- og logistikindustrien er udviklingen af alternative brændstoffer. Disse - ofte biobrændstoffer - erstatter de oliebaserede brændstoffer, der forårsager massive mængder CO2-udledning i vores atmosfære. Nogle alternative brændstoffer kan endda reducere CO2-udledningen med op til 90%. 

Der findes alternative brændstoffer til alle transportformer, som erstatter fossile brændstoffer. Men udviklingen af alternative brændstoffer har stadig et stort potentiale. I dag tilbyder Blue Water insetting-metoden (udskiftning af fossilt brændstof med alternativt brændstof som f.eks. bio) gennem den internationalt anerkendte partner GoodShipping.

Når man køber brændstof, der udleder en bestemt mængde CO2, erstatter GoodShipping den tilsvarende mængde brændstof med et grønnere alternativ på deres skibe et andet sted i forsyningskæden. Med denne metode kompenseres der ikke bare for den udledte mængde brændstof, den sænkes også i den globale forsyningskæde, hvilket medfører en faktisk reduktion af CO2-udledningen i vores atmosfære.

Få din CO2-udledning beregnet med vores CO2-beregner

Vi kan analysere CO2-aftrykket fra din virksomhed ved hjælp af Eco TransIT's CO2-beregner til al global transport og logistik. Det er den mest udbredte software på verdensplan til beregning af CO2-udledning.

Baseret på transportafstande og energiforbrug kan beregneren levere detaljer, tal og rapporter om CO2 og tilsvarende emissioner såsom SOx eller NOx. Med beregnerens informationer bliver det lettere at gennemskue, præcis hvor i forsyningskæden vi kan sænke CO2-udledningen og forbedre betingelserne for bæredygtig udvikling.

Det kan omfatte optimering af forsyningskæden ved at omlægge trafikken for at minimere CO2-udledningen, vælge transportformer med lavere CO2-udledning eller reorganisere forsendelsernes størrelse, regelmæssighed og flow.

Træf den rigtige beslutning baseret på kompetent vejledning

At forvandle sin virksomhed til en grønnere udgave af sig selv er en udfordrende opgave, men det er nødvendigt for mange virksomheder i dagens verden for at bevare konkurrenceevnen med ændrede forbrugerkrav og også lovgivning, der gør det obligatorisk.

Især forsyningskæden kan være en hård nød at knække. Hos Blue Water tilbyder vi forskellige transportformer og metoder til at forbedre effektiviteten og gøre forsyningskæden mere miljøvenlig.

Med kyndig vejledning fra vores globale eksperter er du rustet til at træffe de rigtige beslutninger. Nu er det tid til at handle - lad os arbejde grønnere sammen.

Sådan gør vi forsyningskæden mere bæredygtig

Insetting

Valg af produkter med reduceret udledning under transport

Der findes alternative brændstoffer med reduceret CO2-udledning og optimeringsmetoder til alle transportformer. Ved at vælge alternative brændstoffer i stedet for fossile brændstoffer eller skrue op for effektiviteten er det muligt at reducere CO2-udledningen med op til 90%. Og det gør en reel forskel. 

Når du vælger insetting, opnår du: 

 • Reduktion af CO2-udledning
 • Optimering af forsyningskæden
 • Certificerede reduktioner

Offsetting

Investering i eksterne bæredygtighedsprojekter gennem certificerede metoder

CO2-kompensation bruges til at udligne emissioner ved at finansiere reduktion af emissioner i andre forsyningskæder/projekter for bæredygtighed. Denne metode reducerer dog ikke de udledninger, der ledes ud i atmosfæren. Alligevel kan det være en let tilgængelig måde at komme i gang med en mere bæredygtig transport- og logistikløsning.

Når du vælger offsetting, får du: 

 • Køb af emissionsreduktioner gennem f.eks. skovrejsning
 • Støtte til projekter om bæredygtighed og CO2-lagring
 • Certificeret kompensation 
 • Told: Det skal du være opmærksom på

 • Behandling af træemballage

  Ved at bruge træemballage, som er godkendt og behandlet efter de internationale standarder, mindskes risikoen for at bringe planteskadegørere videre