Reparation af søkabel

Blue Water er agent for kabelskibet ”Horizon Enabler” i Grønland

17 juni 2019 09:47

Blue Water Greenland kunne i marts byde kabelskibet ”Horizon Enabler” velkommen til Nuuk. Skibet, som ejes af Horizon Maritime, skal reparere flere brud på søkablet, som leverer internet til Grønland.

Arbejdet udføres for IT International Telecom Marine SRL, som chartrede ”Horizon Enabler”. Udover de normale agency-opgaver, såsom trosseføring, proviant samt toldklarering, stiller Blue Water folk til rådighed til lastning af kablet ombord på skibet, hvilket foregår i døgndrift.

”Første reparationssted var nær Sisimiut, hvor bruddet hurtigt blev udbedret. Herefter sejlede skibet, grundet is- og vejrsituationen i nord, mod Nuuk og efterfølgende til reparationsstederne i Sydgrønland. På grund af dårligt vejr returnerede skibet midlertidigt til St. John’s, Canada, men er nu tilbage i Grønland for at udbedre skaden nord for Sisimiut samt skaderne omkring Qaqortoq - og igen med Blue Water som agenter for skibet”, fortæller Henrik Boll Madsen, Port Agency, Blue Water Nuuk.

Blue Water Nuuk håndterer omkring 140 skibsanløb årligt over hele Grønland fordelt på 80 krydstogtanløb i Nuuk og resten af Grønland samt 60 anløb af trawlere, supplyskibe, pramme m.v. i Nuuk.

17 juni 2019 09:47

For yderligere info

Kontakt