Partnerskaber

Vi tror på, at innovation, samarbejde og diversitet er grundstenene til at løse fremtidige udfordringer og sikre bæredygtighed i miljø, sociale og økonomiske forhold. Derfor er det vigtigt for os, at vi sammen skaber løsninger.

Sammen skaber vi løsninger til fremtiden

Partnerskaber på tværs af virksomheder og sektorer er essentielle for at opnå forandring i det store billede og opretholde stabilitet på trods af klimaforandring, social ulighed og økonomiske udsving.

Derfor tror vi på, at partnerskaber kan skabe innovative måder at arbejde på, vidensdeling og ekspertise samt være grundlaget for nye ressourcer, muligheder og løsninger.

Vi har i dag flere muligheder end nogensinde for sammen med medarbejdere, kunder, myndigheder, NGO’er og andre interessenter lokalt og globalt at arbejde imod nødvendig, reel forandring og bygge en mere bæredygtig fremtid. Tiden er inde til at handle.

Vi søger konstant strategiske partnerskaber med det formål at tilbyde skræddersyede services og løsninger, der støtter vores vision og værdier.

CASE

Klimapartnerskab reducerer CO2-udledning op til 50%

I foråret 2020 startede et klimapartnerskab mellem Blue Water og SpaceInvader, og rejsen mod mere bæredygtig vejtransport begyndte. Om muligt skulle det også bidrage til at minimere effekten af andre udfordringer som kapacitetsknaphed og chaufførmangel samt høje fragtpriser. De to partnere har nu indgået en treårig samarbejdsaftale.

Samarbejdet mellem Blue Water og SpaceInvader stopper ikke her, da aftalen også omfatter fælles grøn forretningsudvikling. I øjeblikket tester de to derfor også en ny digital sporingsenhed, som monteres direkte på stativerne og gør det muligt at følge stativernes bevægelse gennem forsyningskæderne.

CASE

Blue Water ombord på CO2-projektet Greensand

Et nyt pilotprojekt skal bane vejen for lagring af CO2 i Nordsøen fra 2025. Projektet hedder Greensand, og Blue Water er en af virksomhederne, der skal bidrage med innovative løsninger.

Blue Waters rolle i projektet består af spidskompetencen: at løse logistiske udfordringer. I Greensand-projektet gælder det anskaffelse af særlige containere, der kan transportere CO2, håndtering af containerne og befragtning af skibet, som skal sejle dem offshore og tilbage igen.

CASE

Blue Water og Danwind indgår joint venture

Blue Water og konstruktionsdivisionen i Danwind Group har indgået en joint venture-aftale om etablering af et nyt selskab Danwind Blue Water, som tilbyder totalløsninger, der dækker alle områder indenfor logistik, installation, vedligeholdelse samt vingereparationer.

"Begge virksomheder har omfattende ekspertise og erfaring med at levere services til vindindustrien. Ved at forene kræfterne kan vi tilbyde skarpe og fleksible løsninger til at imødekomme de stigende krav fra branchen”, siger Per Jensen, Global Director Port Service hos Blue Water.

Sponsorater og donationer