Miljø

Vores branche spiller en afgørende rolle i at løse globale udfordringer med reduktion af CO2-udledning. Vi er forpligtede til at minimere vores egen lige så vel som vores kunders aftryk og bidrage med transportløsninger og –teknologi, som understøtter dette

Vi har et ansvar for at hjælpe med at løse den globale klimakrise: som virksomhed og gennem logistiktilbud til vores kunder. Vi er forpligtet til at bidrage til at løse udfordringerne i forbindelse med CO2-reduktionen på verdensplan, til at afhjælpe dekarbonisering og til at igangsætte reelle og nødvendige ændringer.

Dekarbonisering af shipping – en sektor der er vanskelig at reducere – kan dog ikke løses af én virksomhed alene. Det er nødvendigt at samarbejde med forskellige aktører indenfor shipping, transport og logistiske økosystemer samt andre sektorer.

Vedvarende fremgang på vores rejse mod at blive grønnere kræver, at de logistikløsninger, vi tilbyder, skal være langt mere bæredygtige.

Det er dog ikke alle de teknologiske løsninger, som kræves for dekarbonisering af vores sektor, der er til rådighed i dag. Det er derfor en større udfordring at tackle den direkte og indirekte udledning fra vores branche. Gennem partnerskaber og samarbejde med brancheeksperter er det vores ambition løbende at implementere måder at levere de allerbedste logistikløsninger samt løsninger med lavere CO2-udledning.

Måling af og information om vores CO2-fodspor

Reduktion af vores klimaaftryk er en rejse, der begynder med forståelse, måling og indberetning af vores CO2-udledning gennem hele vores forsyningskæde. I løbet af de sidste par har vi arbejdet intenst med vores CO2-regnskab og standardiseringen af vores dataindsamlingsprotokoller. Det er vores mål at få indgående forståelse af vores udgangspunkt og scenarierne for vores fremtidige udledninger. På dette grundlag vil vi fastsætte et udledningsreduktionsmål og implementere virkemidler for at minimere vores klimaaftryk. Og rejsen er allerede begyndt.

Undervejs sigter vi efter løbende at højne nøjagtigheden af vores CO2-data, så vi bedre kan tage de rigtige beslutninger baseret på fakta, der kan styre vores initiativer til udledningsreduktion og hjælpe os til at måle vores indsats op imod vores mål.

Communicating our carbon impact

Vi tror, at gennemsigtighed omkring CO2-belastning kan accelerere udviklingen af dekarboniseringen uanset sektor og branche. Desuden er det absolut nødvendigt for os at give vores interessenter den information, de har brug for til at foretage bæredygtige valg.

Vi vil hvet år informere om vores CO2-regnskab, vores mål og vores bedrift med at blive en grønnere transport- og logistikvirksomhed. Viden om fremskridt vil fremgå af vores årlige bæredygtighedsrapport (Sustainability Report 2023).

Grønnere kølelogistik på Padborg-terminalen

CASE

Hos Blue Water arbejder vi hele tiden på at reducere vores miljøpåvirkning. På reefer-terminalen i Padborg, Danmark, har vi forbedret bæredygtigheden ved at skifte fra diesel til elektricitet til nedkøling af køletrailere.

"Som en førende aktør anerkender vi vores centrale rolle i forhold til udledningen af CO2-emissioner. Vi er stolte over at have foretaget denne bæredygtige ændring i Padborg," siger Rene Busekist Ohlsen, Blue Waters direktør for Reefer Road. 

Transportservice sikrer mindre CO2-udledning

CASE

Blue Water, CargoNet, Nor-log Thermo har sammensat en løsning, der forkorter leveringstiden og formindsker CO2-udledningen.

Baneløsningen nedbringer antallet af lastbiler på de norske veje med cirka 4.000 enheder om året, og samtidig er leveringssikkerheden højere, da man på skinnerne undgår påvirkning fra trængsel på vejene. Netop disse fordele er vigtige for Nor-log, som har specialiseret sig i køletransport af fødevarer fra Norge af højeste kvalitet.