Bæredygtig logistik

Vi tilpasser os principper for bæredygtig logistik og arbejder tæt sammen med kunder, partnere og leverandører for at reducere CO2-udledning

Lad os arbejde grønnere sammen

Hos Blue Water tager vi vores tilgang til grøn omstilling alvorligt. Vi har implementeret flere grønne løsninger for at reducere vores eget og vores kunders CO2-udledning.

Rejsen mod et fuldstændigt bæredygtigt Blue Water er først lige begyndt, men takket være dedikerede medarbejdere og stærke samarbejder med kunder og operatører vil vi arbejde grønnere sammen og fortsat udvikle vores bæredygtige løsninger.

Vores ambitioner er at:

  • tage bæredygtige logistikprincipper i brug og arbejde tæt sammen med kunder, partnere og leverandører om at reducere vores aftryk med 25 % inden 2030 baseret på tal fra 2020
  • indgå i bæredygtige partnerskaber med vigtige aktører for at bidrage til dagsordenen i FN’s Verdensmål
  • forpligte os til FN’s Verdensmål med særligt fokus på mål nummer 3, 12, 13, 16 understøttet af mål nummer 17

Grønne initiativer

Vi har allerede lanceret en række grønne initiativer for at minimere aftrykket fra vores daglige drift:

Vindenergi

Vindenergi

Solenergi

Solenergi

Lastoptimeringssystemer

Lastoptimeringssystemer

Hybrid-/elbiler

Hybrid-/elbiler

CO2-beregner

CO2-beregner

EURO-norm

EURO-norm

Plastikreducerende pakning

Plastikreducerende pakning

Alternative brændstoffer

Alternative brændstoffer

Innovativ tænkning ligger i Blue Waters DNA, og det betyder, at vi hele tiden søger grønne alternativer. Klimahandling er nødvendig, og vi ønsker at gøre en forskel som rollemodel i overgangen til en mere bæredygtig verden.

Dog kræver det nye vaner, og vi håber, at alle vores kunder og samarbejdspartnere er klar til forandringen. Sammen kan vi skabe bæredygtige løsninger.

Bæredygtige transportløsninger

Lastoptimering

Lastoptimering

En meget simpel måde at gøre transporter så effektive – og dermed så bæredygtige – som muligt er ved at maksimere udnyttelsen af lastrummet eller containeren. Med denne løsning kigger vi på pakningen af dit gods.

Pallesystemer fra SpaceInvader

Pallesystemer fra SpaceInvader

Med et mobilt og fleksibelt pallesystem fra SpaceInvader kan Blue Water skabe værdi gennem hele din logistikkæde. Stativet gør det muligt at dobbeltstable gods før, under og efter vejtransport.

CO2-beregner

CO2-beregner

Vores CO2-værktøj, der kan bruges til beregning og rapportering, giver et detaljeret overblik og dataanalyse af forsyningskædens udledning. Dermed bliver det tydeligt, hvor der er plads til forbedringer.

Bæredygtighedsstrategi

I starten af 2022 lancerede vi en ny Bæredygtighedsstrategi, som beskriver vores ambitioner og delmål frem til 2030. Strategien er baseret på FN’s Verdensmål, som støtter globale og målbare indsatser for at etablere en bæredygtig transport- og logistikbranche.

Vores bæredygtighedsstrategi bygger på fire strategiske tilgange til en grøn profil. Vi vil:

  • benytte en bæredygtig tilgang for at styrke og skabe konkurrencemæssige fordele
  • gøre brug af bæredygtighed i hverdagen for at reducere vores aftryk
  • sikre fælles udvikling af grønne løsninger med kunder, leverandører og partnere
  • gøre brug af kompensation for at udligne CO-udledning

Blue Water Foundation og resten af virksomheden skal i fællesskab implementere vores strategi for at skabe bevidsthed om bæredygtighed gennem synlighed og med en klar rød tråd til FN’s Verdensmål.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder?

Kontakt os

Per Jakobsen

Business Development Manager

Sustainable Solutions

peja@bws.net +45 7913 4818
Per Jakobsen