Flytterekvisition

ved bohaveflytning

Flyttetilbud
Hvem flytter?
Ny adresse
Rekvirerende myndighed
Mængde
Vælg mål
Forsikring
Hvor meget ønskes bohaveflytningen forsikret for.
Transportforsikring samt forsikring ved midlertidig opmagasinering udover 30 dage ønskes
Vedhæftninger
Vedhæft pakkeliste og bopælsattest og evt. våbentilladelse eller CITES-licens

Klik på dette LINK for at udfylde pakkelisten, hvis du ikke allerede har en.

Bekræftelse