Generelle betingelser

Her finder du Blue Waters generelle betingelser og et udvalg af gældende love inden for transport- og shippingindustrien

Nem adgang til love og bestemmelser

Få adgang til love og bestemmelser, hvor som helst og når som helst. De fleste kan downloades som PDF filer.
Generelle betingelser

Download Blue Waters generelle betingelser som PDF fil.

NSAB 2015

Blue Water i Skandinavien er underlagt Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser:

NSAB 2015 træder i kraft 1. januar 2016

Nordisk Speditørforbund har i samarbejde med Dansk Erhverv og repræsentanter for erhvervslivets hovedorganisationer i de øvrige nordiske lande forhandlet den nye NSAB 2015 på plads

NSAB 2015 er, som sin forgænger NSAB 2000, det bagvedliggende regelsæt der regulerer forholdene mellem transportkøber og speditør. Alle eksisterende aftaler, som er reguleret af NSAB 2000, vil ikke blive påvirket af NSAB 2015´s ikrafttrædelse.

Det vil sige, at kun aftaler indgået pr. 1. januar 2016 eller derefter og kun i det tilfælde NSAB 2015 er aftalt mellem parterne, vil NSAB 2015 finde anvendelse.

Stevedoring (kun DK)

Alle opgaver udføres i henhold til DHAB 2007/DHAB 2016.

DHAB 2016 træder i kraft 31. januar 2017

DHAB 2016 er, som sin forgænger DHAB 2007, det bagvedliggende regelsæt der regulerer forholdene mellem havneoperatør og kunde. Alle eksisterende aftaler, som er reguleret af DHAB 2007, vil ikke blive påvirket af DHAB 2016´s ikrafttrædelse.

Skibsmægleri (kun DK)

Alle opdrag udføres i henhold til Blue Water Shipping A/S's betingelser for skibsmæglervirksomhed.